Find vej: Forside » Artikler » Dansk opfindelse kan reducere sundhedsrisiko ved fødevarer

Dansk opfindelse kan reducere sundhedsrisiko ved fødevarer

Lagt på dit-supermarked.dk den 04-10-2012 af webmaster

Danske medier har de seneste dage beskæftiget sig med den kolossale sundhedsrisiko ved bakterieramte fødevarer, især frugt og grønt. Dansk opfindelse kan potentielt løse en væsentlig del af problemet. Tusindvis af danskere bliver årligt syge af smittefarlige fødevarer.

Mediernes kikkertsigte har de seneste dage været rettet imod de sydlandske producenter og deres håndtering af fødevarerne, som man mener afstedkommer omfattende sygdom og i øvrigt også reducerer fødevarernes holdbarhed.

Transportkæden og håndteringen i supermarkederne er en betydelig smittekilde af sygdomme, mener man hos det danske firma Airvention, der har patent på en løsning, der kan mindske problemet voldsomt eller i de fleste tilfælde helt eliminere det.

Airventions patenterede løsning bidrager desuden til reduktion af fødevarespild, fordi løsningen medvirker til at forlænge råvarernes holdbarhed.

Det vurderes, at tusindvis af danskere årligt bliver syge af bakteriebefængte fødevarer og at der i danske husholdninger er et fødevarespild til en værdi på mere end 16 milliarder danske kroner.

Airvention kan reducere mængden af rådden frugt og grønt i kølecontainere, køletrailere og kølerum væsentligt, og dermed har Danmark fået en unik mulighed for at lægge sig i spidsen inden for eliminering af sygdomsrisici ved fødevarehåndtering og transport og samtidig reduktionen af fødevarespild, forklarer Airvention-direktør, Michael Stensbjerg.

Problemet er kæmpestort i transportkæden og i kølerum Det er forkert, når man forsøger at isolere problemet til producenterne sydpå. Problemet er rigtig stort i transportkæden af fødevarerne til Danmark og håndteringen i Danmark. Køleanlæggene er de store smittespredere og det dokumenterer en lang analyser. Alligevel har bl.a. transportsektoren, supermarkeder og storkøkkener været tilbageholdende med at investere i at løse problemet. Vi har næsten til tider haft fornemmelsen af, at beslutningstagere har sat kikkerten for det blinde øje, siger Michael Stensbjerg, hvis Airvention-opfindelse spås et stort potentiale som nyskabelse i kølesektoren.

Den dansk-opfundne, patenterede opfindelse, der har fået navnet CSC-systemet (Cooling System Cleaner), løser det velkendte problem i kølekæden: Køleanlæggets fugtige miljø fungerer i praksis som magnet for mikroorganismer og giver bakterier, gær og skimmelsvampe perfekte vækstvilkår.

- Det er dybt problematisk, for selvom du f.eks. opbevarer grøntsager i et rum eller lastrum, der opfylder alle hygiejnekrav og har den rette lave temperatur, skal luften stadig igennem køleanlægget. Når der i anlægget samler sig mikroorganismer, bliver disse i sagens natur spredt rundt i rummet med ventilationsluften. Resultatet er entydigt: En stor del af især frugt og grønt må kasseres eller afstedkommer sygdom, fordi mikroorganismerne forårsager forrådnelse eller spreder sygdomme, erklærer Teknologisk Institut, der har gennemanalyseret systemet og er imponeret over systemets resultater.

Køleanlæg rengøres aldrig. Køleanlæg rengøres meget sjældent, da det er yderst kompliceret pga. de tekniske installationer, og når det sker, bliver de hårdføre mikroorganismer ofte siddende på køleanlæggets flader. CSC-systemet destruerer bakteriernes DNA med UVC-lys og mikrobølgebestråling, og samtidig starter systemet en fotokatalyse, hvor frie radikaler dræber stort set alle mikroorganismer.

- Resultaterne ved at montere den enkelte CSC-enhed på kølenheder i transportsektoren eller stationære anlæg er forbløffende. Der er ingen tvivl om, at det her er en opfindelse som kan være med til at reducere det voldsomme fødevarespild, vi ser under transport og i kølekæden og ikke mindst reducere sygdomsfaren for forbrugeren i sidste ende, konkluderede kemiingeniør Henrik Classen, der forestod analyse-arbejdet for Teknologisk Institut.

Både Teknologisk Institut og Bureau Veritas har gennemtestet og dokumenteret effekten af Airventions CSC-rensekoncept til køleanlæg.

- Hvis systemet f.eks. anvendes i kølerum, køleanlæg og kølediske vil det forlænge fødevarernes holdbarhed markant og reducere sygdomsrisici, konkluderer Teknologisk Institut og Bureau Veritas samstemmende i deres rapporter om Airventions CSC-system.

Køleanlæg sikkerhedskontrolleres ikke

Fødevaremyndighederne tjekker væsentlige dele af transport- og opbevaringskæden samt selve produkterne for at mindske risici. Men den store synder i form af kølesystemet tjekkes ikke. Der er ikke nogen proces eller kutyme for at måle denne forurenende genstand.

- Vi taler om de rette temperaturer i kølesystemet, men har overset selve systemets kontaminerende effekt. Ingen tvivl om, at der med fordel kan og bør lovgives på området. Og det kan være nødvendigt, hvis ikke transportbranchen og fødevare-grossister og salgssteder selv tager ansvar og affære, siger Michael Stensbjerg.

- Det er vores indtryk, at både den ene og anden del af værdikæden anerkender problemet, men ingen har for alvor lyst til at lave de nødvendige, men i øvrigt ikke en gang specielt voldsomme investeringer i at forbedre køleanlæggene med et CSC-anlæg og dermed eliminere en stor smitterisiko, siger Michael Stensbjerg.

Klar til at rulle ud internationalt

Bag opfindelsen af CSC-systemet står den danske opfinder Henrik V. Hendriksen og virksomheden Airvention, der er etableret på baggrund af den patenterede opfindelse af opfinderen selv og det sønderjyske innovationshus Mayday Invest og firmaets direktør Michael Stensbjerg.

Der har været udviklet på projektet i flere år og senest er der foretaget en række banebrydende forbedringer i effekt og design, ligesom produktionen er hentet hjem fra Kina til Danmark.


FAKTA


● Kontaminerede køleanlæg problemet, som CSC-systemet løser
● Sådan fungerer CSC-systemet
● Teknologisk Instituts test af CSC-systemet
● CSC-systemets opfinder og AirventionKontaminerede køleanlæg problemet, som CSC-systemet løser

Køleanlæg fungerer i praksis som magneter for bakterier og andre mikroorganismer. Problemet opstår, når anlæggets fordamper bliver fugtig, idet luften kondenserer, når temperaturen falder. Det fugtige miljø på køleanlæggets overflade udgør perfekte vækstvilkår for mikroorganismer såsom bakterier, gær og skimmelsvampe.

Køleflader, der rengøres ved afvaskning med brun sæbe, kemikalier eller ved højtryksrensning, har i bedste fald en begrænset effekt, eftersom bakterie-ophobningen på kølefladerne straks sætter ind, når køleanlægget atter sættes i gang. Konventionel rengøring af køleanlæg fjerner synligt snavs, men hårdføre mikroorganismer bliver boende.

Konsekvensen er, at køleanlæg spreder mikroorganismer, fordi cirkulationsluften passerer forbi de kontaminerede køleflader. Resultatet er entydigt: Holdbarheden af fødevarer nedsættes markant, når de eksponeres for f.eks. mug og skimmelsvampe. Ud over de økonomiske og etiske konsekvenser som følge af høje kassationsprocenter, er der også tale om alvorlige sundhedsrisici, eftersom f.eks. visse typer skimmelsvampe kan danne toksiner, der er skadelige for mennesker

Sådan fungerer CSC-systemet

Airvention CSC-systemet bestråler kontinuerligt området omkring fordamperen samt den cirkulerende luft med kraftig UVC-lys, hvorved bakteriernes DNA destrueres, og en markant reduktion i mikroorganismer opnås. UVC-lyset bestråler en specieludviklet komponent i systemet, Fibertex TiOtex®, som resulterer i en fotokatalyse, hvorved der dannes frie radikaler, hvilket har en stærk drabseffekt over for mikroorganismer.

CSC-systemet består desuden af en højfrekvensenhed, Airvention HF-Booster, der udsender kraftig mikrobølgebestråling, som øger gær og mugs følsomhed over for det kraftige UVC-lys.

CSC-systemet er udviklet til installation i kølecontainere og køletrailere på tværs af de forskellige fabrikanter af køleenheder samt til køleanlæg i storkøkkener og kølemontrer.


Bureau Veritas testresultater af CSC-systemet

Memorandum regarding the effect of the Airvention CSC-solution for cooling systems

Over a longer period of time, Bureau Veritas has been assigned by Airvention to test and report the effect of the Airvention CSC-system in actual live scenarios. Independent tests of the Airvention CSC-system have been conducted at customer premises in three different European countries. These tests have included:

1. A cold storage room in a meat cutting plant of a large food distribution center in Italy (tested and reported by Bureau Veritas, Milano)

2. A cold storage room for fruit/vegetables in a chain of organic supermarkets in Spain (tested and reported by Bureau Veritas, Barcelona).

3. A cooling room for freshly cooked food in the kitchen of a large Danish catering center

4. A cold storage room in beef slaughter house in Denmark (tested and reported by Bureau Veritas, Denmark).

After a short period of operation, tests of the Airvention CSC-system shows a reduction of yeast/mold and total bacteria count of up to two logarithm units the equivalent of a reduction rate up to 99 %. The tests have been conducted as surface swab testing with continuous exposure of UV-C light.

Based on the tests conducted, Bureau Veritas has concluded that the Airvention CSC-system:

1. Demonstrates a high and consistent efficiency across the tests
2. Demonstrates consistent efficiency across the various cooling system installations (applications)

3. Demonstrates consistent efficiency across the various customer segments that provided the settings for the tests

Bureau Veritas Denmark
Soeren Christensen
27th June 2012En tidligere rapport udarbejdet af Teknologisk Institut på CSC-systemet foretaget i et køleanlæg på Grønttorvet i København.

Rapporten konkluderer blandt andet, at

● Total kim er reduceret med 70 %

● Gær og skimmel er reduceret med mere end 90 %

● Ved installation og kontinueret drift at CSC-systemet vil det være muligt at holde kølesystem rent og dermed forhindre spredning af bakterier, gær og skimmelsvampe

● Hvis systemet anvendes i stationære kølerum, vil det være muligt at forlænge det opbevarede parti varer længere, før varerne bliver fordærvede eller smittefarlige sygdomme, der spredes via ikke-renholdte fødevarer.


CSC-systemets opfinder og Airvention

Bag opfindelsen af CSC-systemet står den i dag 71-årige Henrik V. Hendriksen, der har mangeårig erfaring fra køle- og ventilationsbranchen. I 2010 stiftede Henrik V. Hendriksen sammen med investerings- og udviklingsselskabet Mayday Invest A/S virksomheden Airvention, der skal sikre udbredelsen af CSC-systemets nye teknologi til kølesektoren.

Michael Stensbjerg, der er ansat som CEO for og medejer af Airvention, forlod en stilling som direktør i en af Danmarks største handelskoncerner til fordel for Airvention.

For yderligere information kontakt venligst CFO Michael Stensbjerg på tlf. 51 73 91 73 eller læs mere om Airvention på http://www.airvention.dk